Dyfuzory 2D

Dwuwymiarowe dyfuzory rozpraszają fale dźwiękowe padające na ustrój odbijając je w płaszczyźnie półkola (omnipolarnie).

Efekt ten najlepiej obrazują poniższe zdjęcia z książki "Acoustic Absorbers and Diffusors: Theory, design and application" Trevor J. Cox, Peter D'Antonio wyd. Taylor & Francis 2009. 

Dzięki swojej budowie dyfuzory eliminują problem wczesnych odbić, polepszając słyszalność pomiędzy muzykami na scenie, poprawiają współczynnik zrozumiałości mowy oraz ogniskowanie źródeł pozornych.

Dzieje się tak ponieważ fala dźwiękowa padająca na dyfuzor nim z niego "wyleci" będzie odbijać wewnątrz szczelinek dyfuzora. Dzięki temu odbicie będzie opóźnione w czasie. Dyfuzory posiadają szczelinki o różnych głębokościach dzięki czemu fale odbijające się od dyfuzora  "wylatują" w różnym czasie zapewniając optymalny rozkład energii w czasie. W dyfuzorach 2D ze względu na kwadratowe szczelinki zwiększające ilość odbić fali dźwiękowej energia odbijana przez ustrój jest dwa razy mniejsza niż w przypadku dyfuzora 1D o takich samych wymiarach. 

Pasmo rozpraszania fal dźwiękowych przez dyfuzor jest ściśle powiązane z jego wymiarami. Im poszczególna szczelinka jest węższa tym na wyższe częstotliwości działa ustrój, natomiast zwiększenie jego głębokości wpływa na powiększenie zakresu rozpraszania w średnich/niskich częstotliwościach. 

Niezwykle ważnym jest też zróżnicowanie głębokości poszczególnych szczelinek. Im jest więcej szczelinek o różnej głębokości tym dyfuzor ma wyższy współczynnik rozpraszania. W przypadku dyfuzora 2D zwiększanie różnych wysokości szczelinek  w dość znacznym stopniu przekłada się to na jego wielkość oraz trudność jego wykonania. Prezentowany na zdjęciu dyfuzor koloru czekoladowego ma wymiary 60x60x15cm. Szerokość szczelinki wynosi 50mm, najgłębsza szczelinka ma 145mm. Pasmo rozpraszania tego dyfuzora to 500Hz - 3,4kHz.