Dyfuzory 1D

Jednowymiarowe dyfuzory rozpraszają fale dźwiękowe padające na ustrój odbijając je w płaszczyźnie 180 stopni.

Dzięki swojej budowie dyfuzory eliminują problem wczesnych odbić, polepszając słyszalność pomiędzy muzykami na scenie, poprawiają współczynnik zrozumiałości mowy oraz ogniskowanie źródeł pozornych.Dzieje się tak ponieważ fala dźwiękowa padająca na dyfuzor nim z niego "wyleci" będzie się odbijać wewnątrz szczelinek dyfuzora. Dzięki temu odbicie opóźni się w czasie. Dyfuzory posiadają szczelinki o różnych głębokościach dzięki czemu fale odbijające się od dyfuzora  "wylatują" w różnym czasie zapewniając optymalny rozkład energii w czasie. Efekt ten najlepiej obrazują poniższe zdjęcia z książki "Acoustic Absorbers and Diffusors: Theory, design and application" Trevor J. Cox, Peter D'Antonio wyd. Taylor & Francis 2009

Pasmo rozpraszania fal dźwiękowych przez dyfuzor jest ściśle powiązane z jego wymiarami. Im poszczególna szczelinka jest węższa tym na wyższe częstotliwości działa ustrój, natomiast zwiększenie jego głębokości wpływa na powiększenie zakresu rozpraszania w średnich/niskich częstotliwościach. 

Niezwykle ważnym jest też zróżnicowanie głębokości poszczególnych szczelinek. Im jest więcej szczelinek o różnej głębokości tym dyfuzor ma wyższy współczynnik rozpraszania. Prezentowany na zdjęciu dyfuzor koloru żółtego ma wymiary 125x82x15cm. Składa się z 20 szczelinek (10 szczelinek o różnej głębokości). Szerokość każdej wynosi 34mm, najgłębsza szczelinka ma 125mm. Pasmo rozpraszania tego dyfuzora to 600Hz - 5kHz.